Skip to main content

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


Learning | Programming | Be funny - Computer Science CMU

กิจกรรมทั้งหมด


การแข่งขันเขียนโปรแกรม


วันรับสมัคร 1-31 กรกฎาคม 2560

วันประกาศทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน 2 สิงหาคม 2560

วันแข่งขัน ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-17.00 น.

รางวัล (แต่ละรุ่น)

รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,000 บาท รุ่นละ 2 รางวัล

* ทุกทีมที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อาจารย์ผู้ดูแล และโรงเรียน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

กฎกติกาในการสมัครและแข่งขัน

1. การแข่งขันเป็นแบบทีม ทีมละ 3 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่

1.1 รุ่นมัธยม จำนวนไม่เกิน 25 ทีม *(โรงเรียนละ 1 ทีม)

1.2 รุ่นอุดมศึกษา จำนวนไม่เกิน 25 ทีม

2. เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง

3. กำหนดให้เขียนตามมาตรฐานของภาษา C หรือภาษา C++

4. คิดคะแนนโดยใช้ระบบตรวจผลลัพธ์อัตโนมัติ (Grader) โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดถือเป็นผู้ชนะ

5. หากมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะมีการตรวจสอบจากเวลาที่ส่ง โปรแกรมขึ้นระบบตรวจผลลัพธ์อัตโนมัติเป็นสำคัญ

ติดต่อเรา


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200

Tel: 053-943-409-16

Email: compsci@cmu.ac.th

Website:
http://www.cs.science.cmu.ac.th/

fanpage:
I Love Computer Scinece CMU