ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีภพ (พี่แฟ้ม) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการนำเสนอผลงาน งาน Northern Digital Expo 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีภพ (พี่แฟ้ม) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการนำเสนอผลงาน งาน Northern Digital Expo 2017 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

อ่าน 28
ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ ICADL 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2016) 

อ่าน 73
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ม.แม่โจ้
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

อ่าน 137
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านรอบข้อเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านรอบข้อเสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016)

อ่าน 146
นายบุรินทร์ ธัญน้อม นักศึกษาภาควิชาฯได้รับรางวัล BEST PAPER AWARDS ในงานประชุมวิชาการ ICT-ISPC2013

       นายบุรินทร์ ธัญน้อม นักศึกษาจาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล Best Paper Awards จากงานวิจัยเรื่อง Automatic Checking for Multiple Choice Answer Sheet Using Adaptive Template Matching ในงานประชุมวิชาการ The 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2013)
โดยมี อาจารย์ ดร. วาริน เชาวทัต และ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่าน 769
ขอแสดงความยินดีกับ นายปุณณพิชญ์ จันทร์ย้อย นักศึกษาภาควิชาฯได้รับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย

นายปุณณพิชญ์ จันทร์ย้อย นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเครือข่ายจากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนโดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา คือ ผศ.ประภา วัฒนคีรี จะเข้ารับรางวัลในงานประชุมสัมมนาการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนและงานนิทรรศการ แสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3 พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

อ่าน 629
นักศึกษาภาควิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) ในหมวดโครงการ BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest ชื่อโครงการ การรู้จำอักษรภาษาไทยโดยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

อ่าน 732
นักศึกษาภาควิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัลในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน

 นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2556

อ่าน 676
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นวิบาก ระดับวิทยาลัย รายการ WORLD ROBOT OLYMPIAD 2012

นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2555

(WRO2012: World Robot Olympiad 2012) ชื่อทีม Aladeen Scratchและสามารถคว้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทหุ่นวิบากปฏิบัติภารกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2555

อ่าน 712
Prev1Next