รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ทาง Internet วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 เมษายน 2560

ดูรายละเอียดคลิก....
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

อ่าน 520
รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)
ทาง Internet 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 11-15 กรกฎาคม 2559

ดูรายละเอียดคลิก....
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

อ่าน 834
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิการยน 2558
ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 1,209
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อ่าน 2,457
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

อ่าน 2,108
กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาโท แผน ข ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาโท แผน ข ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

อ่าน 1,383
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 

อ่าน 1,320
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ป.โท ภาคพิเศษ)

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ป.โท ภาคพิเศษ)

อ่าน 1,326
ประกาศภาควิชาฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาผล Compre เทอม 1_56
อ่าน 1,070
Prev12Next