ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
7 มีนาคม 2560 (อ่าน 717)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 มีของรางวัลสำหรับผู้บริจาคทุกท่าน