ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)
10 มกราคม 2560 (อ่าน 958)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ Uniserv CMU.

รายละเอียด http://www.iacst.org/iacst/Conferences/icct2017.php