ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
26 สิงหาคม 2559 (อ่าน 1,007)

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ม.แม่โจ้ 
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ชื่อทีม ชามเขียวคว่ำเช้า ชามขาวคว่ำค่ำ
นักศึกษา 1. นายพิศลย์ เรือนอินทร์
           2. นายศรายุธ เตชะแก้ว
           3. นายคุณานนท์ ชุมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. จักริน ชวชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ชื่อทีม Output isn't Correct
นักศึกษา 1. นายธนกร อ่อนละมูล
           2. นายพีรดนย์ แพรกจินดา
           3. นายวรพงษ์ ธีระเดชพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. จักริน ชวชาติ