ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีภพ (พี่แฟ้ม) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการนำเสนอผลงาน งาน Northern Digital Expo 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีภพ (พี่แฟ้ม) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการนำเสนอผลงาน งาน Northern Digital Expo 2017 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

อ่าน 233
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 มีของรางวัลสำหรับผู้บริจาคทุกท่าน

อ่าน 566
รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ทาง Internet วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 เมษายน 2560

ดูรายละเอียดคลิก....

 

อ่าน 766
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)

"International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ Uniserv CMU.

รายละเอียด http://www.iacst.org/iacst/Conferences/icct2017.php

อ่าน 832
รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ภาคปกติ และ ปริญญาเอก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทาง Internet 19 ธันวาคม 2559 -13 มกราคม 2560

ดูรายละเอียดคลิก....
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

อ่าน 685
ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ ICADL 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2016) 

อ่าน 591
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ม.แม่โจ้
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

อ่าน 967
รับสมัครนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

ทาง Internet 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 11-15 กรกฎาคม 2559

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

อ่าน 1,072
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโท เอก แผน ข (ภาคปกติ) เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโท เอก รอบที่ 3
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ดูรายละเอียดคลิก....
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.053-943-411-13 ต่อ 105

อ่าน 1,045