กำหนดการวันปฐมนิเทศของนักศึกษาป.ตรี และ ป.โท - เอก ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
1 สิงหาคม 2560 (อ่าน 65)

กำหนดการวันปฐมนิเทศของนักศึกษาป.ตรี และ ป.โท - เอก ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันนปฐมนิเทศน์ ป.ตรี ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 60 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ CSB100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

วันนปฐมนิเทศน์ ป.โท และ ป.เอก ภาคปกติ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 60 เวลา 13.30-15.00 น.  ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.