ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
3 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 339)

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบกับ กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการและของรางวัลมากมาย

---------------------------------------------------------------------

- การแข่งขันเขียนโปรแกรม

- กิจกรรมสันทนาการเชิงวิชาการ

- การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา

- นวัตกรรม Internet of Things และหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

----------------------------------------------------------------------

สนใจ http://www.cs.science.cmu.ac.th/sciday2017/